VRAAG 1: MAG JE ZELF EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN?

Antwoord: Ja, om een breed aanbod te hebben en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de interesses is het de bedoeling dat leden zelf activiteiten organiseren. Zo wordt het een club voor en door leden.

VRAAG 2: HOE ORGANISEER JE EEN ACTIVITEIT?

Antwoord: Heb je een leuk idee, prik dan voor jezelf een datum (liefst min. 3 weken verder) waarop jij bij deze activiteit aanwezig kan zijn, stuur een omschrijving van het idee plus, tijd, datum, kosten, eventuele voorwaarden via het aanmeldformulier  naar de activiteitencoördinator. Als het idee goedgekeurd wordt, plaatsen wij hem op de website en kunnen andere Vkafé-ers zich aanmelden.

 VRAAG 3: MOET JE JE BIJ TERUGKERENDE EVENEMENTEN TELKENS OPNIEUW AANMELDEN?

Antwoord: Ja, het is goed als je laat weten dat je komt zodat degene die de activiteit organiseert niet voor niets zit te wachten en zo ook weet of de avond door kan gaan (en niemand voor een gesloten deur komt te staan).